9 tips til et kemifrit børneværelse

Reklame

Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på indeklimaet på dit barns værelse, da det kan påvirke dit barns sundhed. Indeklimaet hænger sammen med de møbler og produkter, som vi omgås i hverdagen, samt hvor tit vi gør rent og lufter ud. Derfor kan vi meget let selv være med til at forbedre det.

En undersøgelse, som Det Økologiske Råd har stået bag, har vist, at indeklimaet på de danske børneværelser er for dårligt. De besøgte 17 familier for at undersøge deres indeklima på børneværelser, og alle 17 viste sig at have et problematisk indeklima. På de forskellige børneværelser fandt de både fosfatbaserede flammehæmmere samt ftalater, selvom det i en årrække har været forbudt i blandt andet legetøj.

Undersøgelsen viste også, at omkring halvdelen af børneværelserne har et højere CO2 niveau om nattetimerne, end man anbefaler. Sundhedsskadelige stoffer kan man finde på blandt andet plasttryk på tøj, elektronik og puslepuder. Individuelt er det ikke farligt, men udsættes barnet for det fra flere forskellige kilder, bliver risikoen for sundhedsskadelige effekter større.

Miljøstyrelsen har lavet en undersøgelse af kombinationseffekten, som man også kalder for cocktaileffekten. Denne opstår, når man udsættes for flere forskellige slags kemiske stoffer, fra forskellige steder. Du tænker måske ikke over det, men dit barn kan blive udsat for kemikalierne på forskellige måder:

  • Huden: dit barn kan blive udsat for sundhedsskadelige stoffer, ved at røre produkterne, som indeholder disse.

  • Tarmen: hvis man spiser eller drikker produkter, som indeholder kemiske stoffer, vil det kunne blive optaget via tarmen.

  • Lungerne: forskellige produkter udskiller dampe og partikler, som man kan udsættes for ved indånding.

Produkter som for eksempel elektronik er en stor synder, hvad angår kemikalier. Ved at have gammelt elektronik stående på værelset forøger man risikoen for, at de lækker sundhedsskadelige stoffer ud i værelset. Derfor er det vigtigt, at man får genbrugt sit gamle elektronik, så de skadelige stoffer hverken skader dit barn eller naturen omkring.

Du kan heldigvis selv være med til at forbedre indeklimaet på dit barns værelse. Derfor har Grønforskel.dk lavet en let og overskuelig guide med 9 tips, så du kan sørge for, at dit barns værelse ikke indeholder de skadelige kemikalier.

9-tips.jpg