At reflektere over dit barns søvn.

Jeg tror altid at børns søvn vil fylde for os forældre. Altid.

Jeg tror det vil fylde fordi børns søvnmønster rent faktisk er anderledes end hos os voksne. Børn sover mere uroligt og har flere opvågninger fordi deres søvncyklusser simpelthen sådan helt fysiologisk set ikke er udviklet ligesom hos os voksne. Det er helt normalt at børn kan vågne flere gange om natten og have brug for hjælp til at sove videre. Når opvågningerne bliver mange og det er svært at få det lille barn til at putte kan det være udfordrende for forældre. Især hvis man som forældre også i en længere periode får mindre og mindre søvn selv. 

Børns søvn er indlysende et evigt debatteret emne hos forældre fordi det er super hårdt at have en lille en som ikke vil sove. 

Jeg har gennem mit virke som sygeplejerske og sundhedsplejerske mødt mange familier, som oplever at deres barn sover godt, men jeg har også mødt mange familier som oplever, at deres barn har problemer med at sove. 

Der eksisterer talrige tips, bøger og råd om, hvad der er godt og dårligt for barnet, hvorfor søvn er vigtigt og hvordan man bør gøre. Det kan få pusten fra enhver forældre hvis barn måske lige kæmper lidt med at sove og måske skabe usikkerhed hos den enkelte. Internettet rummer uendelige mængder information om børn og søvn, som det måske for nogle forældre kan være vanskeligt at navigere rundt i. Tanker som "Hvad nu hvis vi vælger forkert?" eller "Hvad nu hvis det ikke går som vi forventer?" er ikke ualmindelig at have som forældre i dag fordi vi konstant er tvunget til at reflektere over vores valg. Dette er en konsekvens af de næsten uendelige valgmuligheder som vi oplever i dag på grund af al den nye viden, der til stadighed produceres. Hvor man før i tiden mere brugte sin mor, søster, nære familie eller venner til at drøfte barnets søvn er viden omkring børn og søvn nu meget mere tilgængeligt på grund af internettet.

Som forældre, er det min erfaring at mange af jer søger viden om børn og søvn trods risiko for at blive mere usikker

Om det er råd på nettet, erfaringer fra andre, nye spændende forskningsresultater så efterspørger forældre viden om søvn. Nogle forældre sortere herefter hvad der for dem er det rigtige at vælge. At træffe et valg ud fra et informeret grundlag kan skabe tryghed for nogle forældre i forhold til deres barns søvn fordi det kan give dem perspektiver på barnets søvn. Den øgede mængde viden og dermed tvungne refleksion hos forældre kan derfor også være med til at fremme forældres håndtering af barnets søvn.

Som sundhedsplejerske og søvnvejleder har jeg også megen erfaring og viden om børn og søvn som jeg gerne vil hælde ind i puljen og dele med jer alle hvorefter at I kan bruge det som I finder brugbart. Mit budskab i dette indlæg i dag er at I som forældre vil støde på mange råd om børn og søvn og jeg vil anbefale jer at vælge det ud som I kan bruge ved at snakke sammen om rådene sammenholdt med jeres barns søvn. Hvis jeres barn har svært ved at sove, vågner op mange gange om natten, sover korte lurer eller I måske bare gerne vil være på forkant med jeres ventende eller nyfødte barns søvn vil jeg anbefale følgende:

Sæt noget tid af og snak sammen om jeres barns sovevaner.

Det gør faktisk en stor forskel at I som forældre får snakket om hvordan jeres lille unikke barn skal puttes. Hvis I er enlige forældre så snak sammen med en veninde eller anden tæt person. At sætte en time af til at snakke konstruktivt om jeres barns sovevaner, hvor I hver især giver plads til hinandens perspektiver kan betyde at I som forældre lettere kan navigere rundt i den viden/information, som er tilgængelig om børn og søvn. Det kan være med til at I som forældre føler jer mere sikre og rolige omkring jeres barns søvn og usikkerheden om det ”forkerte” valg forsvinder. Hvilket i sidste ende skaber de bedste forudsætninger for at give jeres barn nogle gode sovevaner og søvnkvalitet. 

Når I snakker sammen om jeres barns søvn så er mit forslag at gøre det ud fra disse 3 spørgsmål:

”Hvad er vigtigt for mig i forhold til mit barns søvn?”

”Hvilke ønsker har jeg og er de realistiske for os og vores barn?”

”Hvordan og hvornår skaber vi en forandring?” 

Om i søger råd om eksempelvis putteritualer, at forlænge jeres barns lurer eller hvordan barnet kan spise mindre om natten så håber jeg at I efter at have læst dette indlæg enten inden eller efter sætter tid af til en snak om jeres barns søvn. Dermed vil de sovevaner I etablerer i jeres familie og for jeres barn formentlig være nogle som passer lige netop til jer og som I har taget ansvar for at få til at fungere. 

Bedste Hilsner
Sine Ditlev Bihlet -
Søvnplejersken