At bære skaber glade hjerner og trygge hjerter

For den enkelte familie kan der være mange forskellige grunde til at vælge, at bære sit barn. Det kan være, at dit barn har et stort behov for nærvær; måske i har flere børn, og alle skal have opmærksomhed; I bor i lejlighed og skal have barnet med op og ned af trapper dagligt.

Uanset hvilke grunde der ligger bag jeres valg, så er der en række fordele, som I og jeres barn får ud af, at I har valgt at bære; og der er faktisk ikke så meget hokus pokus i det, for i dag kan videnskaben undersøge og bekræfte de mange fordele som der er ved at være tæt på hinanden – omsorgsperson og barn.

Når du bærer dit barn, så dannes der oxytocin i både barnets og din hjerne, på grund den af den glæde og tryghed som opleves ved at være tæt på hinanden. Oxytocin er en fundamental grundsten i forhold til vores sundhed, mentale velvære og vores livskvalitet, og når du bærer så får både dit barn og du selv glæde af oxytocin rusen. 

Men festen stopper ikke der. For at bære er også med til at understøtte dit barns udvikling;
motorisk, sprogligt og i de generelle koblinger i hjernen. 

slyngevejleder

Selv sanserne får et skud udvikling når du bærer dit barn. For du skaber nemlig en konstant stimulering af labyrintsansen. Labyrintsansen sørger for, at hjernen modtager besked om vores placering både lodret, vandret og diagonalt.

Alle børn – og voksne – har brug for at få stimuleret deres labyrintsans jævnligt. Vores labyrintsans er nemlig fundamental for vores motoriske udvikling, men i øvrigt også en nøgle i forhold til vores evne til at balancere, koncentrere os og bedømme afstande. Desuden har labyrint sansen stor betydning for vores sprogudvikling og spiller også en rolle i vores evne til at styre vores øjne.

Udover labyrintsansen, så er det at bære også med til at udvikle alle barnets andre sanser. Når huden bliver rørt ved, barnet kan dufte, høre og se både dig og verden omkring sig. Alt sammen er dette med til at lære barnet om både sig selv, om sin familie og om verden omkring den. 

Ved at bære, så understøtter du aktivt den tilknytningsprocess som foregår mellem dig og dit barn. Tilknytning er helt essentiel for os som mennesker – i dag er der forskning som peger på, at tilknytning er lige så vigtig for barnets udvikling som mad og væske. Tilknytningen som skabes i de første år, er med til at forme barnets evner til at danne relationer resten af livet. Og så er tilknytningen er med til at danne fundamentet for jeres relation, og på den måde også en måde hvorpå i kan styrke hele familiens sameksistens. Derudover så er den trygge tilknytning med til at give barnet den ultimative tryghed som det kræver at skulle lære, være nysgerrig og få mod på verden.

Når du bærer og i det hele taget holder dit barn tæt ved dig, så mindsker du risikoen for efterfødselsreaktion – hos både mor og far. Man mener, at det hænger sammen til muligheden for tilknytning, oxytocin dannelsen og den måde hvorpå man hurtigt kommer til at lære dit lille barn at kende via nærværet. Dette er selvfølgelig også med til at hjælpe jer set med at finde jer til rette i jeres nye rolle som forældre og familier.  

Ud over disse hormonelle og neurologiske bevæggrunde for at bære, så er det også værd at nævne, at mange forældre som bærer fortæller, at bæreredskaberne kan være med til at redde dagen når den lille har det lidt svært, søger meget kontakt og har brug for ekstra omsorg. Bærereskaberne kan være en hjælp til opfylde de behov alt imens opvask, madlavning og vasketøj også kan blive gjort. Mange forældre fortæller, at det har reddet hverdagen, at kunne bære, fordi det har givet tryghed og alligevel fået det hele til at gå op i en højere enhed.

Rent praktisk så er det bare fedt at kunne give sit lille nye barn omsorg og kærlighed, alt imens man også kan lave en kop kaffe til sig selv, eller gå en tur til købmanden – og så er der altid plads i bussen, når den lille sidder trygt og fast på mor eller far.


slyngevejleder

Ønsker du at bruge bæreredskaber til at holde dit barn tæt, så er det vigtigt at du er opmærksom på sikkerheden:

- Frie luftveje og ingen stof som dækker ansigtet
- Bæreredskabet yder alderssvarende støtte
- Klæ´ jer på i forhold til temperatur, vind og vejr.
- Vær’ hele tiden opmærksom på dit barn.
- Det skal være komfortabelt – hvis det føles forkert, så er der noget som skal ændres.