Brug af forskellige fødestillinger

Undervejs i en fødsel kan man benytte sig af en masse forskellige teknikker, øvelser og stillinger. Dette gælder også for pressefasen specifikt, hvor det er godt at kende til forskellige stillinger på forhånd.

Nedenfor beskrives forskellige fødestillinger, altså dem man bruger i pressefasen, og den stilling man konkret er i, idet barnet kommer ud. 

Helt generelt gælder det om, at benytte sig af den fødestilling der fungerer bedst for en selv (som fødende kvinde). Der kan være stor forskel på hvor behagelige stillingerne er, og fødestillingen kan også have stor indflydelse på ens fornemmelse for og evne til at presse. Så det kan gavne, at man har gjort sig nogle tanker på forhånd, og at man så prøver lidt af undervejs, så man finder den stilling man er mest komfortabel med, og hvor man kan presse mest effektivt. Fødestillingen kan også have betydning for ens partner og samarbejdet dertil. Både i forhold til hvordan man kan bevare kontakten og samarbejdet, men for nogle partnere har det også betydning hvor meget, og hvad man kan se og følge med i. 

En anden meget vigtig faktor for valg af fødestilling er fødselsvejen, altså bækkenet. Bækkenets knogler er sammensat af led som bliver bløde og bevægelige undervejs i graviditeten for at forberede det til fødslen. Hvordan man positionerer sig, er af afgørende betydning for pladsen i bækkenet og dermed kan man selv medvirke til at gøre det nemmere for ens barn at komme ud. Man skal tænke, at fødselsvejen er krum, og hvis man understøtter denne krumning bliver det nemmere at føde. Det ses på billedet her, at den vej barnet skal ud af, ikke bare er en lige kanal. Hvis man forestiller sig at man ligger fladt på ryggen når man føder skal man derfor nærmest føde barnet opad, og altså lidt imod tyngdekraften. Der findes mange videoer på youtube som kan gøre det lidt mere håndgribeligt at forstå, og også viser hvordan barnet roterer sig gennem fødselsvejen. 

Tyngdekraften kan understøtte og hjælpe til i de stillinger hvor man arbejder med og ikke mod tyngdekraften. Det ville eks. være at stå op, sidde, eller at stå i knæ-albue-leje. Her vil man også naturligt krumme i ryggen og dermed understøtte fødselsvejen. Ligger man på siden, er der også god plads til at man kan krumme sig sammen, og her arbejder man hverken med eller mod tyngdekraften. De fleste føder i rygleje. Måske fordi det er der man naturligt ender, og sådan man ser folk føde i film og medier. Det kan også være af hensyn til jordemoderen, der eks. kan have brug for at man ligger sådan for at kunne overvåge barnet tæt, eller nemt komme til at støtte og beskytte for bristninger, i en god arbejdsstilling. Hvis man eks. føder tvillinger eller med sugekop skal man af flere årsager føde i rygleje. De andre fødestillinger er sværere at støtte mellemkødet i, men de kan i sig selv beskytte mod bristninger, da noget af trykket mod mellemkødet lettes, igen grundet tyngdekraften.

Et eller andet sted er der fordele og ulemper ved alle fødestillinger, og man skal føde sådan, som det er passende for en selv og fødselsforløbet. På billedet nedenfor er de mange stillinger illustreret, og det er som sådan kun fantasien der sætter grænser. Man kan føde hoppende på tungen hvis det er det man vil. Så gør jer nogle tanker om det på forhånd, snak med jordemoderen om det i fødslen, og prøv noget forskelligt af i starten af presseperioden, så i finder det der giver bedst mening for jer.