Betal med børnepenge

Indeholder reklamelink da enkelte webshops er affiliatelink.

Der er flere og flere webshops som er begyndt at yde servicen ’børnepengebetaling’. Det betyder at du kan shoppe og modtage dine vare nu, men at du først betaler for dem næste gang børnepengene falder.


I det fleste tilfælde er dette en gratis service som webshoppen yder til dig som kunde, men enkelte steder koster det et beskedent beløb.

Alt efter hvor du handler henne, skal du enten kommentere ’børnepenge’ i kommentarfeltet til din ordre eller vælge ’børnepenge betaling’ som betalingsmulighed. Men dette skriver de enkelte webshop selv inde på deres hjemmeside/ ved kassen.

Det er dog vigtigt at du har kort der kan overtrækkes – da du ellers ikke kan benytte dig af denne service, da virksomheden trækker pengene uanset hvad på den pågældende dato.

Hvornår modtager du dine børnepenge?

Der udbetales børnepenge 4 gange om året og altid d. 20 i den pågældende måned. Falder d. 20 dog på en lørdag, søndag eller på en helligdag, modtager du dine børnepenge på den sidste hverdag inden. Altså ligger d. 20 på en søndag modtager du pengene om fredagen.

Du modtager børnepenge i disse måneder:

20. Januar.
20. April.
20. Juli.
20. Oktober

Så meget får du i børnepenge i 2019:

Satsen er pr. barn, så har du mere end et barn skal du blot + taksterne.

0-2 år: 4.557kr.
3-6 år: 3.609kr.
7-14 år: 2.838kr.
15-18 år (månedlig ungeydelse*): 946kr.

*Ungeydelsen modtager du den sidste torsdag i hver måned.