Hvordan hjælper vi børns sproglige udvikling på vej?

Reklame for mitbarnssprog

Småbørn

Noget af det allerførste vi kan gøre sammen med børnene er øjenkontakt og turtagning. Øjenkontakten falder heldigvis dejlig naturligt for rigtig mange, og det gør turtagning egentlig også – særligt hvis man ved at det nogle af de første skridt mod sprogtilegnelsen. Turtagning er nemlig evnen til at skiftes til at tale/pludre, som faktisk falder mange babyer naturligt i den nære interaktion. 

Input

Allerede fra barnet er ganske lille er det vigtigt at benytte sig af en tydelig og langsom tale. Her må man endelig ikke overdrive og blive overartikulerende eller unaturlig. I stedet bør man forsøge at undgå noget af alt det ”sjuskeri” som ellers karakteriserer det danske sprog med afkortede ord og forkert grammatik. Det skulle gerne give et godt input til barnet som både lyder naturligt, men også som er rimelig korrekt. 

Et andet eksempel på noget af vores danske ”sjuskeri” er vores meget simple sætninger. Ved vendespil er det jo voldsomt fristende bare at sige ”Hund” i stedet for at sige ”Det er en hund”. Ved sidstnævnte giver vi dog mere input til børnene, som altså også er med til at give dem et bedre sprogligt input med grammatik, småord og lignende. Og man skal ikke være bange for at barnet ikke får fat i det mest væsentlige, for det kan man markere med et let øget tryk på det eller de vigtigste ord. 

Børnene er jo helt nye i denne verden, så vi skal forsøge at give noget af vores eget evigt voksende ordforråd videre til dem. Dette kan eksempelvis gøres ved at sætte ord på både ting og handlinger i hverdagen. For mange falder det hurtigt dejlig naturligt at beskrive de ting man leger med, hvilke farver de har, hvad de laver, hvor de står i forhold til andre ting og mange andre karakteristika du kan komme i tanker om. Husk også at bruge nogle af alle disse spændende ord i forskellige kontekster, så børnene kan lære ordenes mange nuancer og dybder, samt en generel mere dybdegående forståelse af ordet. 

Ved et godt input giver vi et godt udgangspunkt for et godt output. 

 

Output

Men input gør det jo ikke alene! Vi skal også skabe gode betingelser for at barnet kan få lov til at bruge sit sprog i mange forskellige sammenhænge. Det er i outputtet og i samtalen at barnet opdager hvis der er sproglige elementer det mangler for at udtrykke sig.

Et klassisk output fra børnene, er de utrolig mange spørgsmål som trænger sig på. Det er vigtigt at der er plads til disse mange spørgsmål – både for at barnet kan få lov til at ytre sig, og særligt for at mætte barnets nysgerrighed på netop dette spørgsmål.

Som en stor del af outputtet skal interaktionen eller samtalen helt sikkert også nævnes. Det kan være svært for særligt børnehavebørn at huske den lange dags mange bedrifter og aktiviteter. I stedet kan man skabe betingelserne for en mere konkret samtale over børnevenlige bøger, små spil eller diverse legetøj. Det gør det nemmere for både barnet og forældrene at indgå i samtalerne, og giver også et fælles udgangspunkt frem for en masse oplevelser man ikke nødvendigvis har delt.

 

Følg det enkelte barn

Det vigtigste at huske når man hjælper børnene i gang på den sproglige rejse er, at se det enkelte barn. Børn er lige så forskellige som alle andre, og deres interesser er lige så individuelle. Sørg derfor for at alle tiltag i hverdagen – uanset hvor store eller små de er – er tilpasset det enkelte barn på den enkelte dag. Bevaring af børnenes motivation for og nysgerrighed på at udvikle deres sprog er efter min mening vores vigtigste opgave!

Skrevet af Birgitte Albæk Henriksen

Privatpraktiserende læse- og talepædagog/logopæd i egen virksomhed Mit Barns Sprog.

Kontaktoplysninger:
info@mitbarnssprog.dk
www.mitbarnssprog.dk
Facebook & Instagram